/ ................
................
700... 1...

Обсуждение

 
Yana Tymoshenkova 1.8319 October 2010 13:43

yana_tymoshenkova

спасибо.
Автор
photocentra.ru


1.83
yana_tymoshenkova
19.10.2010 10:16
Canon EOS 400D DIGITAL, 1/200 sec, F/8.0, 22mm, ISO 400, 25.09.2010
 
 
***