От винта.... 45.11
Andrei_L26
... 42.70
Andrei_L55

 
 
***