123*** 17.36
Yulya-Vd15
*** 10.67
Yulya-Vd1
Боняша 10.20
Yulya-Vd9
Элька 6.86
Yulya-Vd12
Последние одуванчики 6.45
Yulya-Vd5
влада 4.39
Yulya-Vd3
зимняя веточка 2.74
Yulya-Vd4
Даринка 2.62
Yulya-Vd2
Две сестрички 1.96
Yulya-Vd4
ландыш 1.61
Yulya-Vd
В песочнице 1.35
Yulya-Vd2
апп 1.31
Yulya-Vd
1**** 1.26
Yulya-Vd2
Пора домой!!! 0.47
Yulya-Vd1
Влада 0.00
Yulya-Vd
даря 0.00
Yulya-Vd2
ДАРЯ 0.00
Yulya-Vd
Моя снегурка 0.00
Yulya-Vd2
*** 0.00
Yulya-Vd2

 
 
***