Алексей 27.69
Сергей Шантар13
бумага 23.09
Сергей Шантар5
Марина 22.88
Сергей Шантар9
Наташа 18.25
Сергей Шантар5
Татьяна 16.11
Сергей Шантар3
Наташа 14.48
Сергей Шантар8
МариОль 12.72
Сергей Шантар17
автопортрет 12.17
Сергей Шантар5
Светланка 7.96
Сергей Шантар5
Виолетта 7.84
Сергей Шантар7
Татьяна 6.00
Сергей Шантар3
Катерина 2.88
Сергей Шантар
 
 
***