пришелец 22.38
Sosnovskaya Svetlana5
настроение 12.97
Sosnovskaya Svetlana5
просто дождь прошёл 8.92
Sosnovskaya Svetlana2
здравствуй чайник 6.69
Sosnovskaya Svetlana
дрожь 3.97
Sosnovskaya Svetlana6
шашлык 0.63
Sosnovskaya Svetlana1
карлсон вернулся 0.00
Sosnovskaya Svetlana
королевская кухня 0.00
Sosnovskaya Svetlana1

 
 
***